Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

SKUPŠTINA PČELARSKOG DRUŠTVA «ROJ» IZ KONJICA

Redovna godišnja Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica. održana je 16.02.2024. godine, s početkom u 14,00 sati, u sali Gradskog vijeća, grada Konjica.

Avdo Duranović predsjednik Skupštine PD “ROJ”, otvarajući Skupštinu, a prije predlaganja dnevnog reda, predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo radom Skupštine i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Avdo Duranović, Semir Gagula i Muharem Pripo, zapisnik je vodila Izeta Macić.

Read more...

Obavještenje za članove PD ROJ

OBAVJEŠTAVAMO PČELARE, ČLANOVE PČELARSKOG DRUŠTVOA «ROJ» IZ KONJICA

DA ĆE SE REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA PČELARSKOG DRUŠTVA «ROJ» IZ KONJICA ODRŽATI DANA: 16.02.2024 GODINE U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC S POČETKOM U 14,00 SATI.

 

DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu PD „ROJ“ za 2023 godinu;

2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023 godinu;

3.Plan rada PD „Roj „ sa Finansijskim planom za 2024 godinu

   4.Tekuća pitanja

Poslije skupštine predavanje o temi „Bolesti pčela“ održat će Prof.dr. Behija Dukić – profesorica na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

POZIVAMO PČELARE ČLANOVE PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ“ IZ KONJICA, DA SKUPŠTINI I PREDAVANJU PRISUSTVUJU

NACRT ZAKON O PČELARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKON O PČELARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, novembar 2023. godine

 

ZAKON O PČELARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim Zakonom propisuje se držanje i uzgoj pčela, način i uslovi za postavljanje pčelinjaka, ispaša pčela, način transporta pčela i uslovi za selidbu na pčelinju pašu, uspostavljanje i vođenje katastra pčelinjih paša, zdravstvena zaštita pčela, zaštita pčela od trovanja, uslovi za proizvodnju i promet pčelinjih zajednica, matica i pčelinjih proizvoda, uspostavljanje evidencije pčelara i pčelinjaka, odgovornosti i obaveze udruženja pčelara i Saveza pčelara i druga pitanja koja su od značaja za oblast pčelarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Read more...

Federalno ministarstvo poljoprivrede organiziralo sastanak s predstavnicima sektora pčelarstva

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je sastanak s predstavnicima pčelarskog sektora u Federaciji BiH na kojem su učešće uzeli i predstavnici akademske zajednice te predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku je razgovarano o Programu razvoja pčelarstva u Federaciji BiH koji podrazumijeva povećanje produktivnosti i proizvodnje u pčelarstvu, unapređenje kvaliteta i plasmana pčelinjih proizvoda, unapređenje zdravstvenog stanja pčela i smanjenje rizika od trovanja pčela te očuvanje postojećih, povećanje i bolje iskorištavanje površina medonosnog bilja.

Bešćo Alibegović, pomoćnik ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju, informisao je prisutne učesnike sastanka o trendu povećanja broja pčelinjih zajednica kao i povećanju izdvajanja novčanih podrški u ovoj proizvodnji.

Predstavnici pčelarskih saveza iskazali su opredijeljenje za bolju saradnju te naglasili neophodna dodatna povećanja i izdvajanja novčanih podrški za pčelare u Federaciji kako bi dostignuti nivo proizvodnje bio očuvan i poboljšan pri čemu bi trebalo donijeti Program razvoja pčelarstva u Federaciji BiH.

Pored navedenog, od strane predstavnika pčelarskog sektora u Federaciji BiH, ukazano je i na potrebe izmjene određenih dijelova postojećeg Pravilnika u vezi sa „selećim pčelinjacima“ te potrebi izrade katastra pčelinjih paša. Također je ukazano na pojavu  ilegalnih i sumnjivih lijekova koji mogu ugroziti zdravlje pčela i opstanak pčelinjih zajednica, različita tretiranja i naplate „pašarine“ od strane kantona, probleme „proljetnog pregleda“ zbog različitih administrativnih procedura, probleme s pojavom patvorenog meda kao i sve češće pojave napada divljači na pčelinjake.

Istaknuto je da će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poduzeti aktivnosti na izradi Programa razvoja pčelarstva u Federaciji BiH kao i druge aktivnosti koje su u nadležnosti ovog ministarstva s ciljem unapređenja sektora pčelarstva u Federaciji BiH.

ODRŽANI „7 DANIMA HERCEGOVAČKOG MEDA - MOSTAR 2023”

Dana 02.12.2023. godine u prostorijama Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostara , održan je Međunarodni pčelarski sajam “7 Dani hercegovačkog meda, Mostar 2023”

Prisutnima se u ime organizatora prvi obratio i izrazio dobrodošlicu predsjednik Udruženja pčelara “Matica” iz Mostara,i predsjednik organizacionog odbora gospodin Boras Kvesić.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg