OKRUGLI STO O PROBLEMIMA U MALINARSTVU ODRŽAN U KONJICU

Dana 08.05.2017. godine u Sali Općinskog vijeća u Konjicu, u organizaciji Upravnog odbora, Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH, održan je okrugli sto o problemima koji trenutno prate proizvođače jagodičastog voća posebno proizvođača malina.

Read more...

Subcategories

 • UG BRUSNICA

  Udruženja građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“BRUSNICA“ iz Konjica.

 • UG ROJ

  Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

  Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

  Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

  Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

  Društvo djeluje na području općine Konjic.

  Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

 • UG FARMER

  Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer», osniva se radi ostvarivanja zajedničkih aktivnosti boljeg i racionalnijeg iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno proizvodnje i prerade mlijeka i mesa.

  Osnovni cilj osnivanja Udruženja je da se uspješno rješavaju sva pitanja u oblasti iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno u proizvodnji mlijeka i mesa.Programske ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje preko svojih tijela i neposrednim uključivanjem članova u izvršavanju konkretnih zadataka.U ostvarivanju svojih zadataka Udruženje na različite načine sarađuje sa srodnim udruženjima, tijelima općinske kantonalne i federalne uprave, naučnim institucijama i drugim organizacijama koje imaju slične ili ciljeve bliske ciljevima Udruženja.

 • UG VOĆARI

  Naziv udruženja je: Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća «Konjic» Konjic

  Udruženje ima sjedište u Konjicu, ul. Varda br. 1 

  Skraćeni naziv je: Udruženje Voćara «Konjic» - Konjic

  Ciljevi: Udruženje ima za cilj okupljanje članova udruženja radi razvoja i unapređenja voćarstva u općini Konjic.

 • UG BUTUROVIĆ POLJE

  „Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" - Konjic je osnovano Odlukom osnivačke skupštine održane 29.12.2005.godine. „Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" - Konjic (u daljem tekstu Udruženje), je Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća sa područja općine Konjic nastalo njihovim dobrovoljnim udruživanjem.

  Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njegovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, proizvodnje ljekovitog bilja i njegove prerade, te u oblasti voćarstva i u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg