Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva, kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

Osnovna svrha Društva je unaprijeđenje pčelarstva na području općine Konjic, unaprijeđenje stručnog znanja članova Društva, poboljšanje zaštite pčelinjih društava od zaraznih bolesti i unaprijeđenje pčelinje paše.

U svrhu ostvarenja osnovnog zadatka, Društvo postavlja slijedeće programske ciljeve :
u Društvo učlaniti sve građane na području općine Konjic koji se bave pčelarstvom, aktivno raditi na animiranju građana koji se do sada nisu bavili pčelarstvom, voditi propagandu i održavati stručna predavanja u mjesnim zajednicama, preduzećima, školama i si., s ciljem da se pčelarenje zavoli , posebno od pionira i omladine,

- redovno biti član Saveza pčelarskih društava HNK i F BiH
- aktivno radi među Članstvom, školama i organizacijama izviđača, gorana i si. , radi zasadivanja medonosnog drveća i bilja, objašnjava ulogu pčele u oprašivanju bilja i voća, međusobno širi i razmjenjuje pčelarsku literaturu i nastoji da svaki član Društva bude pretplatnik jednog od stručnih časopisa za unaprijeđenje pčelarstva, i sarađuje sa svim institucijama koje se bave naukom o pčelama i pčelarstvu, a sve u vidu daljeg unaprijeđen) a na području općine Konjic .

 

Članovu Društva imaju pravu:

neposredno učestvovati u radu Društva , Skupštini Društva i njenim organima i
radnim tijelima, kao i pravo da bude biran i da bira u organe Skupštine i druga radna tijela Društva,
pokretanje inicijative u Društvu koja je za Društvo i pčelarstvo od koristi,
da bude obavješten o radu Društva koja je za Društvo i pčelarstvo od koristi,
da bude obavješten o radu Društva i izvršnim organima Skupštine Društva,
da traži savjete i odgovore na pitanja od organa Društva i da aktivno učestvuje u
sprovođenju akcije Društva u unapređenju pčelarstva, i da se služi uslugama i koristima koje Društvo pruža svojim članovima u skladu sa ovim Statutom i drugim važećim propisima iz oblasti pčelarstva.

 

Članovi Društva imaju dužnost i odgovornost da:
ispunjavaju uredno i na vrijeme sve svoje obaveze propisane ovim Statutom i ostalim propisima iz ove oblasti, a odnose se na rad Društva i unapređenje pčelarstva,
plati članarinu Društva najdalje do kraja mjeseca marta za tekuću godinu, aktivno učestvuje na popularizaciji i unapređenju pčelarstva, učestvuje u radu skupštine i njenim organima u koje je izabran,
da se pridržava ovog Statuta i drugih važećih propisa u oblasti pčelarstva,
čuva i štiti autoritet i ugled Društva, i izvršava i druge opšte i pojedinačne obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim važećim propisima.

 

Članstvo u Društvu prestaje :
samovoljnim istupanjem iz Društva,
smrću člana Društva,neizmirenjem obaveze plaćanja članarine u propisanom roku...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg