Udruženje građana "Brusnica"

Udruženja građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“BRUSNICA“ iz Konjica.

Pregled aktivnosti do kraja 2013.g.

Datum:25.06.2012 godine
ČLANOVI UG „BRUSNICA” KONJIC IZ KONJICA USPJEŠNO ZAVRŠILI OBUKU ZA SAKUPLJAČE I PLANTAŽERE

U organizaciji Udruženja građana za ljekovito i aromatsko bilje i njihove proizvode FBiH i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, članovi UG „BRUSNICA“ uspješno su završili obuku za sakupljače i plantažere. dalje


13.04.2012

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UG „BRUSNICA“
IZ KONJICA


23.03.2011.godine

REDOVNA SKUPŠTINA UG „BRUSNICA“ IZ KONJICA

Dana 21.03.2011. godine u Općinskoj sali u Konjicu, održana je redovna godišnja skupština UG“Brusnica“ iz Konjica. dalje


16.12.2010.g.

ČLANOVI UG “BRUSNICA” I ČLANOVI STRUČNE SLUŽBE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA NA EDUKATIVNIM RADIONICAMA ZA SAKUPLJAČE I PLANTAŽERE LJEKOBILJA
Članovi UG “BRUSNICA i članovi Stučne službe Saveza poljoprivrednih Udruženja učestvovali su na edukativnim radionicama za sakupljače i priozvođače ljekovitog bilja. dalje


23.11.2010 godine
ČLANOVI UG “BRUSNICA” I ČLANOVI STRUČNE SLUŽBE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA NA EDUKATIVNOJ RADIONICI ZA SAKUPLJAČE I PLANTAŽERE LJEKOVITOG BILJA


03.03.2010 god. 

REDOVNA SKUPŠTINA UG „BRUSNICA“

IZ KONJICA

Dana 19.02.2010. godine u Drvenoj Sali – Narodnog univerziteta u Konjicu, održana je redovna godišnje skupštine UG“Brusnica“ iz Konjica, sa dnevnim redom:

  1. Izbor radnog predsjedništva;
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine;
  3. Izvještaj o radu za 2009 godinu i finansijski izvještaj;
  4. Plan rad za 2010.godinu.;
  5. Tekuća pitanja: dalje

06.12.2009.godine  

EDUKACIJA PROIZVOĐAČA I SAKUPLJAČ LJEKOBILJA

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženje za proizvodnju i sakupljanje ljekobilja „BRUSNICA“ Konjic, organizovali su dana 04.12. 2009. godine, u Drvenoj Sali – Narodnog univerziteta u Konjicu  predavanje na temu „Sakupljanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja i gljiva“. DALJE


17.07.2009. godine

Edukacija:

SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženje za proizvodnju i sakupljanje ljekobilja „BRUSNICA“ Konjic u saradnji sa JP „BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ u sklopu projekta „Mogućnosti općine Konjic u razvoju djelatnosti prikupljanja nedrvnih (sekundarnih) šumskih plodova“ organizovali su dana 08.07.2009. godine, u Drvenoj Sali – Narodnog univerziteta u Konjicu  predavanje na temu „Prikupljanje nedrvnih šumskih proizvoda (ljekovitog i čajnog bilja, šumskih plodova, gljiva, puževa i dr.)<<dalje>>


ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA

UG „BRUSNICA“ KONJIC

Dana 13.03.2009. godine, održana je osnivačka Skupština Udruženja građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“BRUSNICA“ iz Konjica.

Skupštinom je rukovodilo Radno predsjedništvo u sastavu: Salko Zalup, Osman Perva i Anisa Hebibović, a Skupštinu je otvorio i istom presjedavao predsjednik inicijativnog odbora gosp. Osman Perva.

Dnevni red Skupštine:

  1. Izbor radnog Predsjedništva;
  2. Obraćanje gostiju;
  3. Donošenje normativnih akata;
  4. Izbor predsjednika Skupštine, predsjednika i članove Upravnog odbora i sekretara udruženja;
  5. Tekuća pitanja.

Skupštini je prisustvovala većina pozvanih, a posebno sakupljači i proizvođači ljekovitog bilja i šumskih plodova, koji su i bili inicijatori formiranja udruženja.

Skupštini su se obratili neki od gostiju:

-  U ime ppćine Konjic i načelnika općine, predsjednik općinskog vijeća Konjic, gospodin Ivica Ružić;

-   Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, prof.dr. Nezir Tanović;

-   Poslanik u predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dr.Enver Mujala

-  Predsjednik Saveza poljoprivred. udruženja Konjic, gosp. Nusret Avdibegović.

Nakon obraćanja gostiju uslijedila je rasprava i usvajanje normativnih akata i odluka potrebnih za registraciju i funkcionisanje udruženja.

U okviru usvojenih dokumenata, ističemo odluku o pristupanju UG „BRUSNICA“ Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, koje je peti član ovog Saveza.

Pošto su potrebna akta usvojena, u sljedećoj tačci dnevnog reda izabrano je rukovodstvo UG „BRUSNICA“ Konjic, te je za predsjednika Skupštine udruženja izabran gosp. Salko Zalup, za predsjednika udruženja gosp. Osman Perva, a za sekretara gospođa Anisa Hebibović.

Pred kraj sjednice Skupštine, prof.dr.Nezir Tanović je, kao poseban gost održao veoma sadržajno predavanje, koje su prisutni sa velikim interesovanjem slušali.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg