O savezu

"SAVEZ POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC" Konjic su osnovala slijedeća udruženja:

1. Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa "FARMER" Konjic

2. Pčelarsko društvo "ROJ" iz Konjica

3. "Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" Konjic

4. Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća "KONJIC"

5. Udruženje građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“BRUSNICA“ iz Konjica

Ciljevi Udruženja su:Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njihovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, pčelarstva, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje ljekovitog bilja i njegova prerada, te u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.

UPRAVNI ODBOR:


1.AVDIBEGOVIĆ NUSRET -
Predsjednik Saveza i predsjednik UG za proizvodnju mlijeka i mesa  "FARMER" Konjic

Telefon: 
061 247 638

2.HERIĆ SELIM - 
član i sekretar SAVEZA. Predstavnik i predsjednik UG Pčelarsko društvo ROJ Konjic.

Telefon: 
061 918 323 ; 036 735 040


3. DURAKOVIĆ MENSUR, 
član - Predsjednik i predstavnik UG za proizvodnju i preradu voća "Konjic"

Telefon: 
061 271 900

 


4. HONDO SEDIN - član - Predstavnik i predsjednik UG Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" Konjic

 

Telefon: 061 928-031

 

 


Perva Osman,
član i predsjednik UG "Brusnica"

Telefon: 061 935 766

 

STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

 

Macić Izeta, Diplomirani inžinjer poljoprivrede

Tel: 036 735 041

Balić Amira, Diplomirani inžinjer poljoprivrede

Tel: 036 735 041

 

 

Fišić Benjmain, Diplomirani inžinjer poljoprivrede

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” IZ KONJICA DONIRAO MED UDRUŽENJIMA I INSTITUCIJAMA KOJA SE BAVE ODGOJEM, OBRAZOVANJEM, PRUŽANJEM POMOĆI I SOCIJALNOM I ZDRAVSTVENOM ZBRINJAVANJU DJECE I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica, tokom oktobra, novembra i decembra tekuće godine proveli su akciju prikupljanja meda, od pčelara članova Pčelarskog društva “ROJ”, s ciljem doniranja meda institucijama ili udruženjima koja se bave, odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama i pružanjem pomoći i socijalnom i zdracvstvenom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom

Sakupljene količine meda, (oko 200 kilograma) donirane su: Udruženju oboljelih i liječenih od malignih oboljenja s područja općine Konjic, Udruženju roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju “i” Konjic, Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara i Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac.

Read more...

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo sve zainteresovane članove Udruženja proizvođača povrća “Buturović Polje” Konjic da će se redovna izvještajna Skupština Udruženja održati 12.03.2022. godine Subota s početkom u 13,00 h u Osnovnoj školi Parsovići

U 15,00 h zakazano je predavanje na temu:

“Zaštita paradajza i luka od bolesti i štetočina”

Predavač mr. Aida Kohnić

PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2021. GODINU

Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21) i člana 4. stav (4) Zakona onovčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 259. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

KOMPLETAN DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg