Udruženje pčelara "Roj"

SKUPŠTINA PČELARSKOG DRUŠTVA «ROJ» IZ KONJICA

Redovna godišnja Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica. održana je 16.02.2024. godine, s početkom u 14,00 sati, u sali Gradskog vijeća, grada Konjica.

Avdo Duranović predsjednik Skupštine PD “ROJ”, otvarajući Skupštinu, a prije predlaganja dnevnog reda, predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo radom Skupštine i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Avdo Duranović, Semir Gagula i Muharem Pripo, zapisnik je vodila Izeta Macić.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predloženog i usvojenog dnevnog reda, uslijedio je tok Skupštine, kada je predsjednik PD “ROJ” Selim Herić podnio izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2023 godinu i Plan rada za 2024 godinu.

Uslijedila je rasprava, nakon koje su predložena dokumenta jednoglasno usvojena, a usvojenim Planom rada za 2024 godinu, usvojene su i odluke koje omogućavaju provedbu Plana.

U tačci dnevnog reda, tekuća pitanja, razgovarano je o aktivnostima koje čekaju pčelare u narednom period s posebnim osvrtom na Nacrt zakona o pčelarstvu. Upućena je molba pčelarima da Nacrt Zakona pročitaju i daju svoje prijedloge za poboljšanje istog.

Nakon završetkaradnogdijelaSkupštine, uslijedilo je predavanje, o temi: „Bolesti pčela“, a predavač je bila prof.dr. Behija Dukić, profesorica na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

 

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg