Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH

Dana 23.oktobra 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 13. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Nakon što je završena sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, održanao je Savjetovanje na temu “Neoprostive greške pčelara pri ishrani pčela”

Read more...

Na sajmu u Jablanici učestvovali i Konjički pčelari

Dana 25 i 26..septembra 2019 godine u organizaciji općine Jablanica i Saveza poljoprivrednih udruženja Jablanica, u Jablanici je po jedanaesti put održan Sajam zdrave hrane, ljekobilja i pčelarstva. 

Read more...

PREDAVANJE ZA PČELARE

Dana 25.09.2019 godine, Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica je, pod pokroviteljstvom Projekta FARMA II organizovalo edukaciju pčelara članova PD „ROJ“ iz Konjica.

Edukacija je održana u sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, a predavač je bio, poznati pčelar, doktor pčelarstva, praktičar i teoretičar Goran Mirjanić

Profesor Mirjanić je govorio o temi: „Pravilno uzimljavanje pčela “, koju su s pažnjom slušali prisutni pčelari, nakon čega je uslijedila rasprava i pitanja.

ODRŽANA REDOVNA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 03.08.2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna Izborno- izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pčelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

Read more...

12.SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH”

17 jula 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 12. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Saveza pčelara FBiH gospodin Sejo Deljo, a na istoj je nakon usvajanja dnevnog reda i usvajanja i verifikacije zavpisnika s predhodne sjednice, raspravljano o: realizovanim zaključcima s predhodne sjednice, informacijama iz kantonalnih saveza, aktivnostima između zadnje dvije sjednice, i narednim zadacima, a jedna od najbitnijih odluka je ta da će se izborno izvještajna Skupština Saveza pčelara FBiH, održi dana: 03.08.2019 godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg