Udruženje "Farmer"

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UG „FARMER“ KONJIC

U prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, dana 04.03.2016 godine, održana je Izborno – izvještajna skupština Udruženja građana za proizvodnju mlijeka i mesa”Farmer” Konjic sa dnevnim redom:

  1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine
  2. Izvještaj o radu Udruženja za 2015 godinu
  3. Finansijski izvještaj Udruženja za 2015.godinu
  4. Izbori u UG „FARMER“ Konjic
  5. Plan rada UG „FARMER“ za 2016.godinu
  6. Tekuća pitanja

      U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: Hebibović Mevludin, Tinjak Nazif i Balić Amira.

 

      U drugoj i trećoj tačci dnevnog reda, predsjednik UG „FARMER“ iz Konjica, Nusret Avdibegović podnio je izvještaj o radu i pregled finansijskog poslovanja za 2015 godinu, koji su nakon provedene rasprave jednoglasno usvojeni.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izvršeni su izbori u UG „FARMER“ iz Konjica, i to:

-       Za predsjednika Skupštine izabran je Tinjak Nazif a za predsjednika udruženja Avdibegović Nusret;

-       u Upravni odbor izabrani su: Fejzagić Atif, Hebibović Mevludin, Macić Zajko, Macić Hakija, Makan Alija, Hakalović Fikret i Macić Amir.

     U petoj tačci dnevnog reda usvojen je Plan rada za narednu godinu

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg